دست به نقد شويد
اگر فکر مي‌کنيد در زمينه کالاهاي ديجيتال، صاحب‌نظر هستيد و توانايي ارائه‌ي بررسي فني و دقيق به ساير کاربران را داريد همين الان دست به نقد شويد و متن را براي نقدستان ارسال کنيد. ما پس از بررسي مطلب‌ و در صورت کسب امتياز لازم، آن را با نام خودتان در سايت نمايش مي‌دهيم.
اما اين تازه آغاز همکاري ماست. در صورتي‌که مطالب و نقد و بررسي‌هاي بيشتري در نقدستان ثبت کنيد، اعتبارتان افزايش مي‌يابد و در نهايت  به عنوان کارشناس ارشد سايت معرفي مي‌شويد. کارشناس‌هاي ارشد نقدستان، علاوه بر داشتن صفحه شخصي، امتيازدهي تخصصي به هر محصول، حق رأي در انتخاب برترين‌هاي کالاهاي ديجيتال، امکان کسب درآمد از هر نقد و بررسي تخصصي هم خواهند داشت.بين 1 تا 10 نقد کارشناس ميهمان
11 تا 50 نقد کارشناس نقدستان بدون داشتن صفحه شخصي
51 تا 100 نقد کارشناس نقدستان داراي صفحه شخصي
بيشتر از 100 نقد کارشناس ارشد نقدستان


در صورتي که بيشتر از 100 مطلب شما در نقدستان پذيرفته شده و به نمايش گذاشته شود، شما شامل طرح درآمدزايي هم خواهيد شد. به زودي، در مورد جزئيات اين طرح اطلاعات کاملي را ارائه خواهيم کرد. پس تا آن زمان، دست به قلم شويد و مطالبتان را براي ما ارسال کنيد، چرا که هر زماني که اين طرح آغاز شود، همه مطالب ارسال شده شما قبل از آن هم برايتان محاسبه خواهند شد.

منتظر نقد و بررسي تخصصيِ شما هستيم.
ارسال مطلب و نقد و بررسی